ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຮັບຟັງຈາກທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຕິດຕໍ່ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກ, ການສຶກສາພະຄຳພີ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ. ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານສະຫຼະເວລາເຂົ້າຮັບຊົມພວກເຮົາ!