ລາງວັນ

ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະ ລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງພະລາຊິນີ ໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ບົດເທດສະໜາ

ຂໍຈົ່ງເບິ່ງໄປທີ່ຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະ ຄວາມຈິງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງພະຄຳພີ ໂດຍຜ່ານຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ຫຼື ຢາກຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ວິດີໂອແນະນຳ

ຄິດສະຕະຈັກຫຼາຍກວ່າ 7,000 ແຫ່ງ ໃນ 175 ປະເທດ ແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮັກຂອງພະມານດາສູ່ທັງທົ່ວໂລກ.

ແນະນຳຄິດສະຕະຈັກ

ແນະນຳຄິດສະຕະຈັກ

ຕາມຄຳທຳນວາຍ, ພະຄິດອັນຊັງໂຮງໄດ້ຊົງສ້າງຕັ້ງຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກຂຶ້ນ ແລະ ປັດຈຸບັນ ມີຄິດສະຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນຢູ່ປະມານ 7,000 ກວ່າແຫ່ງ ໃນ 175 ປະເທດ ດ້ວຍສະມາຊິກ 2.8 ລ້ານຄົນ. ໂດຍຕິດຕາມຄໍາສອນຂອງພະເຈົ້າພະມານດາ ຜູ້ຊົງເປັນແບບຢ່າງແຫ່ງການ “ມອບຄວາມຮັກ,” ຄິດສະຕະຈັກກຳລັງປ່ຽນແປງໂລກດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ອົບອຸ່ນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ລາງວັນ

ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະ ລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງພະລາຊິນີ

ລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 2015

ລາງວັນອາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 2015

ລາງວັນປະທານາທິບໍດີ 3ສະໄໝ ຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີ

ລາງວັນປະທານາທິບໍດີ 3ສະໄໝ ຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີ

ໂລກໄດ້ຮັບຄວາມຊາບຊຶ້ງໃຈ ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພະເຈົ້າພະມານດາ ຜູ້ຊົງປະທານຄວາມຫວັງແກ່ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ທົນທຸກຈາກໄພພິບັດ, ພະຍາດ ແລະ ມົນລະພິດທາງສະພາບແວດລ້ອມ. ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຫຼຽນໄຊ, ໃບຮັບຮອງ, ລາງວັນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢຶນແຫ່ງການຮູ້ສຳນຶກບຸນຄຸນ ຈາກສຳນັກງານລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນເກົາຫຼີ, ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ຄານາດາ, ອົດສະຕາລີ, ເປຣູ, ຟີລິບປິນ, ນິວຊີແລນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ